Velbesøgt informationsmøde om udviklingen af Norden

Tirsdag eftermiddag den 7. februar åbnede Norden det gamle fabrikskontor på Mølholmsvej op for informationsmøde om planerne for byudvikling af Norden. Knap 50 interesserede borgere og andre mødte op til præsentation og en god debat.

På informationsmødet blev visionen om at skabe en attraktiv og helstøbt bydel, der strukturelt og visuelt binder den eksisterende by sammen med Limfjorden og Limfjordskysten, præsenteret, og vi er glade for, at så mange mødte op og viste interesse i Nordens vision og fremtid.

Aalborg Kommunes høringsperiode for Aalborg Vestby, som også omfatter Norden, er netop afsluttet den 13. februar, hvorefter dialogen med områdets interessenter, borgere og politikere fortsætter. Vi ser frem til at fortsætte dialogen og planlægningen af de mulige rammer for områdets fremtid. 

Billede 3