Fra lukket industriområde til åben bydel


Industrien har historisk set været et af Aalborgs kendetegn, men i dag har byen udviklet sig til at være en moderne videns- og industriby med et aktivt og levende studie- og kulturliv. Denne udvikling ønskes også for Norden, som er et af de sidste aktive industriområder i Vestbyen og ved Limfjorden. Det er visionen at skabe en attraktiv bydel, der strukturelt og visuelt binder den eksisterende by sammen med Limfjorden og Limfjordskysten. Dette skal ske med afsæt i områdets historie, naturen, god byplanlægning og en åben proces i fællesskab med myndigheder og borgere.

Læs mere
IMG 8294

Fint besøg på NORDEN

By- og landskabsudvalget fra Aalborg Kommune har netop besøgt NORDEN. Udvalget var inviteret til morgenkaffe på det tidligere fabrikskontor og rundvisning i det 224.000 m2 store område.

Billede 1

Velbesøgt informationsmøde om udviklingen af Norden

Tirsdag eftermiddag den 7. februar åbnede Norden det gamle fabrikskontor på Mølholmsvej op for informationsmøde om planerne for byudvikling af Norden. Knap 50 interesserede borgere og andre mødte op til præsentation og en god debat.

IMG 2491

Byudvikling af Nordens område i Vestbyen er nu kommet et skridt nærmere

Det 224.000 kvadratmeter store lukkede industriområde i Aalborgs Vestby, der oprindelig husede Cementfabrikken Norden, skal byudvikles i de kommende år. Ejerne af grunden og deres rådgivere har de seneste mange år arbejdet på en ambitiøs og visionær plan for området, der nu forventes at blive åbnet op med rekreative arealer, adgang til Limfjorden samt boliger, butikker og kontorer. Senest har Miljøstyrelsen i sidste uge afgjort, at der ikke ligger forhindringer i vejen for projektet.