Om Norden

Helstøbt, ny bydel med fokus på historie, diversitet og fri adgang til fjorden

Den gamle cementfabrik Norden, det tidligere Mølholmparken, er et af de sidste aktive industriområder ved fjorden i Stor Aalborg, der trods sin meget attraktive placering endnu ikke er planlagt til byomdannelse.

Området anvendes i dag til tung industri og er derfor lukket for offentligheden. Gennem årene har der ellers været flere forslag til, hvorledes Norden kan udvikles til nye formål og blive en større del af byen, men miljømæssige udfordringer i forhold til Renseanlæg Vest har tidligere sat disse planer i bero.

Efter en række omfattende forbedringer har Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed for renseanlægget nu meddelt, at der ikke længere er nogen væsentlig påvirkning af omgivelserne. Hvilket åbner op for helt nye muligheder på det 22 hektar store område. Dermed kan planlægningen af et nyt byområde påbegyndes - således området kan ændres fra lukket industriområde til en åben bydel.

Nordenom

Visionen for Norden
Den overordnede vision for Norden er at skabe en helstøbt bydel med attraktive byrum og smukke bygninger, der strukturelt og visuelt binder den eksisterende by sammen med Limfjorden og Limfjordskysten.

Norden skal blive en ny, åben og levende bydel, der er skabt med respekt for områdets historie, de naturmæssige kvaliteter – og ikke mindst i dialog med borgerne.

Norden skal for fremtiden være en blandet bydel med en sammensætning af forskellige boligtyper, butikker, institutioner og lettere erhverv. For at sikre bylivet de bedste betingelser vil der blive arbejdet med at skabe sammenhænge og mødesteder. På den måde vil Norden kobles sammen med byen, naturen og fjorden, så området kan bruges af byens borgere og dermed understøtte den trivsel og det værdigrundlag, som i dag kendertegner Aalborg Vestby.

Derudover skal processen for byudviklingen være inkluderende for aktører og interessenter – for i fællesskabet skabes værdien, og sammen sikrer vi, at områdets potentialer foldes ud.Få kilometer fra centrum med adgang til fjorden
Norden ligger i en afstand på godt tre kilometer vest for Aalborg Centrum og har en attraktiv placering ved kysten og rekreative områder helt tæt på Limfjorden, samt god adgang til vejnettet og offentlig transport, herunder den kommende BRT-station og 3. Limfjordsforbindelse, som forventes igangsat i 2024.

Området udgør den yderste del af Hasseris ud mod Limfjordskysten. Mod vest afgrænses området af fjordengene, og i øst af Aalborg Vestby. I nærområdet findes endvidere Marina Fjordpark, Aalborg Lystbådehavn og Vestre Fjordpark, Racing Arena Aalborg m.fl., som udgør et rekreativt samspil, der giver en helt unik kombination af muligheder.

Bag udviklingen af Norden står Mølholmparken A/S og Aalborg Kommune. Forude venter et tæt samarbejde mellem parterne for at skabe en attraktiv og moderne bydel på det store areal, der i mange år har været lukket for borgerne på grund af sikkerhedshensyn i forbindelse med anvendelsen til tung industri.

IMG 8294

Fint besøg på NORDEN

By- og landskabsudvalget fra Aalborg Kommune har netop besøgt NORDEN. Udvalget var inviteret til morgenkaffe på det tidligere fabrikskontor og rundvisning i det 224.000 m2 store område.

Billede 1

Velbesøgt informationsmøde om udviklingen af Norden

Tirsdag eftermiddag den 7. februar åbnede Norden det gamle fabrikskontor på Mølholmsvej op for informationsmøde om planerne for byudvikling af Norden. Knap 50 interesserede borgere og andre mødte op til præsentation og en god debat.

IMG 2491

Byudvikling af Nordens område i Vestbyen er nu kommet et skridt nærmere

Det 224.000 kvadratmeter store lukkede industriområde i Aalborgs Vestby, der oprindelig husede Cementfabrikken Norden, skal byudvikles i de kommende år. Ejerne af grunden og deres rådgivere har de seneste mange år arbejdet på en ambitiøs og visionær plan for området, der nu forventes at blive åbnet op med rekreative arealer, adgang til Limfjorden samt boliger, butikker og kontorer. Senest har Miljøstyrelsen i sidste uge afgjort, at der ikke ligger forhindringer i vejen for projektet.